Vi tar emot beteshästar i stora kuperade hagar på Brösarps backar.
Elstaket, saltsten och vatten finns.
Viss tillsyn kan eventuellt ordnas.
Hästarna som kommer skall vara avmaskade, vaccinerade och oskodda i bak.
Pris enligt överrenskommelse.